Zuyd University of Applied Sciences
Eindrapportage Qwiek.up ADL interventie-gecombineerd.pdf (7.21 MB)
Download file

Qwiek.up ADL interventie: beeld en geluid om onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie te voorkomen of te verminderen

Download (7.21 MB)
report
posted on 18.01.2022, 10:22 by Renee VerweyRenee Verwey, Nena Kruithof, Monique LexisMonique Lexis, Nadine SpiertsNadine Spierts, Marjolein Knibbeler, Erik van Rossum
De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. De Qwiek.up wordt steeds vaker gebruikt door verpleegkundigen en verzorgenden bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen) bij verpleeghuisbewoners met dementie. Docentonderzoekers, studenten van Zuyd Hogeschool, verpleegkundigen en verzorgenden van Sevagram en MeanderGroep Zuid-Limburg én medewerkers van Qwiek BV hebben de handreiking “Goed gebruik Qwiek.up ADL” en bijbehorende materialen ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld. De handreiking bevat vijf stappen en voorbeelden om de Qwiek.up goed te gebruiken. De handreiking is gebaseerd op observaties, interviews en een literatuurstudie naar wat al bekend is over beeld- en geluidsinterventies.

Funding

Zon Mw Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden

History

Contact details

Dr. Renée Verwey

Email address 1

renee.verwey@zuyd.nl

Usage metrics

Exports