Zuyd University of Applied Sciences
Partnership in de klas_Piskur et al._ 02-04-2019.pdf (931.95 kB)
Download file

Partnership in de klas

Download (931.95 kB)
journal contribution
posted on 03.04.2019, 06:54 by Barbara PiskurBarbara Piskur, Sarah MeuserSarah Meuser, Paul Hennissen
In de Canadese aanpak Partnering for Change Model, afgekort P4C ligt de focus op a) ondersteuning van de leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut, b) ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders en c) het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas). P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen.

History

Email address 1

barbara.piskur@zuyd.nl

Email address 2

sarah.meuser@zuyd.nl