Partnership in de klas

In de Canadese aanpak Partnering for Change Model, afgekort P4C ligt de focus op a) ondersteuning van de leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut, b) ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders en c) het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas). P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen.