Ondersteuning in de klas!

De toenemende diversiteit van kinderen in de klas is een enorme uitdaging voor leerkrachten. Het volgen van bijscholing buiten de klas blijkt niet de oplossing te zijn. Ervaring laat zien dat samenwerking tussen een ergotherapeut en leerkracht in de klas over hoe om te gaan met motorische problemen tot praktische aanpassingen op maat leidt.