Zuyd University of Applied Sciences
artikel burgerraadplegingen verkorte versie_def.pdf (242.54 kB)
Download file

Burgerraadpleging persoonlijk gezondheid dossier (beknopte versie)

Download (242.54 kB)
Vanaf 2020 hebben patiënten het recht persoonlijke medische gegevens digitaal in te kunnen zien en te verzamelen in een persoonlijke gezondheid omgeving (PGO). Middels dit onderzoek hebben we onderzocht wat burgers van belang vinden bij gebruik van een PGO, welke barrières ze zien en wat de cliënt nodig heeft om met een PGO aan de slag te gaan.

History

Contact details

esther.vangurp@zuyd.nl