Promoting children’s inclusion in educational settings across borders

Passend onderwijs is erop gericht alle kinderen te laten voelen dat ze erbij horen en om iedereen onderwijs te geven dat bij hem of haar past. Het Nederlands-Scandinavische onderzoeksinnovatieproject 'Politics of belonging' richt zich op het optimaliseren van passend onderwijs voor kinderen tot en met 8 jaar in het basisonderwijs.