Partnership in de klas_Piskur et al._ 02-04-2019.pdf (931.95 kB)
0/0

Partnership in de klas

Download (931.95 kB)
journal contribution
posted on 03.04.2019 by Barbara Piskur, Sarah Meuser, Paul Hennissen
In de Canadese aanpak Partnering for Change Model, afgekort P4C ligt de focus op a) ondersteuning van de leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut, b) ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders en c) het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas). P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen.

History

Email address 1

barbara.piskur@zuyd.nl

Email address 2

sarah.meuser@zuyd.nl

Exports

Logo branding

Exports