Factsheet Datauitwisseling in de zorg_ICT standaarden.pdf (547.72 kB)
0/0

Factsheet data uitwisseling in de zorg; overzicht van ICT-standaarden naar techniek en inhoud.

Download (547.72 kB)
journal contribution
posted on 23.05.2018 by Esther Bloemen-van Gurp

Factsheet over data uitwisseling in de zorg; overzicht van ICT-standaarden naar techniek en inhoud

History

Licence

Exports