Factsheet Datauitwisseling in de zorg_ best practices.pdf (495.76 kB)
0/0

Data uitwisseling in de zorg; overzicht van ‘best practices’

Download (495.76 kB)
journal contribution
posted on 23.05.2018 by Esther Bloemen-van Gurp

Factsheet die enkele ‘best practices’ beschrijft die als inspiratie kunnen dienen bij het opzetten van een regionaal eHealth ecosysteem.

History

Licence

Exports