Infographic LIME-Personal Health Train

2018-05-23T09:59:44Z (GMT) by Esther Bloemen-van Gurp
Het principe van de Personal Health Train, dat als doel heeft het uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de burger, zorgverlener en onderzoek, in beeld gebracht.